فرماندار خمین: امام راحل شناسنامه انقلاب برای جهان اسلام و ملل است