همه گیر شدن رفتگری در مریوان/ 25 مرد و 7 بانوی مریوانی نارنجی پوش شدند