اجرای حکم اعدام شیخ نمر ،عربستان را به هلاکت نزدیک می­ کند