نمایشگاه گروهی خوشنویسی در نگارخانه هنر ایران برپا می‌شود