حضور ناو جنگی ائتلاف دریایی خلیج عدن در ۵ مایلی کشتی «ایران شاهد»