عرضه 83 هزار تن ذرت دانه‌ای و برنج در تالار محصولات کشاورزی