فردا صورت می‌گیرد: افتتاح مترو میدان فاطمی/ نصب پله برقی