سیف در مصاحبه با فایننشنال تایمز : تحریم ها چند ماه پس از توافق هسته ای لغو خواهند شد /سرمایه گذاران ار