بازدید از مراکز نظامی خط قرمز ماست/تهدید نظامی «اصل مذاکرات» را به خطر می‌اندازد