حضور بیش از 2هزار اثر در جشنواره شعر و داستان سوره/ تجلیل از چهره‌های فرهنگی استان قزوین