مربیان پیش دبستانی برای سومین بار در سال جاری تجمع کردند/ تصویر