کبد چرب با وزن ارتباط مستقيم دارد/ اين بيماری در خانم‌ها شايع‌تر است