دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور: رکورد واردات خودرو در سال ۹۳ شکسته شد