آرش برهانی به نیمکت نشینی در دربی؛/هواداران استقلال از همه چیز خبر دارند