عابدینی: خودروسازان به جای خرید پرسپولیس و استقلال بدهی‌شان را بدهند