بالاترین آمار جذب نیروی انسانی به سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد/ پیگیر اخذ مجوز برای برگزاری دوره