تا سال 1404 به سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در صنعت ریلی نیاز داریم