نظری‌مهر: عاملان حواشی بازی تراکتورسازی مجازات شوند