رافت اسلامی مانع از اجرای احکام الهی نشود/عدم برخورد با اختلاس گران جامعه را ناامید می کند