گواردیولا دوباره توپ را به زمین آلمانی ها انداخت/منتظر استعفایم نباشید!