بازدید امام جمعه موقت اهواز از مرکز آموزش عالی علمی کاربردی لوله‌سازی اهواز