تهدید نظامی اصل مذاکرات را به خطر می‌اندازد/ آمریکا به یک «دُن‌کیشت» تبدیل شده که فقط در توهم ابرقدر