بازهم خطر از بیخ گوش کارگران عسلویه گذشت/ فیلم آتش‌سوزی