اقدام جدید رقیب نفتی ایران/ تلاش عراق برای انتقال دکل های ایرانی