اکران پاییزی انیمیشن «مبارک»/ به «انسی» ۲۰۱۶ می‌رویم