داعش در آستانه نابودی شهر باستانی تدمر سوریه (+عکس)