خلبان «پرواز غیرت»: پرواز به یمن مثل پروازهای زیارتی برایم شیرین است/ بازهم به سوی یمن پرواز می‌کنم/ب