مشخصات فنی پی‌ سی مورد نیاز برای استفاده از آکیولوس ریفت اعلام شد