پرتی بالای انرژی در خطوط انتقال گاز/ تنها با مهار نشتی یک خط لوله روزانه ۱۲ میلیون تومان صرفه‌جویی شد