مهدوی کیا: با هامبورگ توافق کردم/با تیم زیر 14 ساله ها کارم را شروع می کنم