مادور:حزب راست ونزوئلا و کلمبیا، همدستان باندهای جنایی هستند