طبق ادعای رئیس خزانه‌داری فدراسیون جهانی، رستگار کرسی غرب آسیا را از من گرفت/ چرا وزیر کاری نمی‌کند