شرکت ائتلاف‌ها به‌جای افراد یکی از مقدمات استانی‌شدن انتخابات است