کارت‌های ملی تا پایان سال اعتبار دارد/ پیش‌ثبت‌نام کارت‌های هوشمند ملی برای ۱۵ ساله‌ها