نیویورک‌تایمز:توافق هسته‌ای برای تقویت یک جناح در ایران است