دلارشیوخ عرب را بالا بکش و چشم به جنایت‌آنها ببند!