هفت مدال رنگارنگ حاصل تلاش ورزشکاران کرمانشاه دراولین المپیاد ناشنوایان کشور