دلیل اخراج تیموریان در دیدار تراکتورسازی – نفت مشخص شد