نرخ مکالمات افزایش نمی‌یابد/ صادرات نرم افزار ۲۰۰میلیون دلار شد