انفجار نزدیک فرودگاه کابل/ شاهدان: هدف عامل انتحاری سربازان ناتو بود