کتاب «در محضر بهجت» موثق‌ترین کتاب در خصوص توصیه‌های آیت‌الله العظمی بهجت است