پیام نفتی ایران به شرکت‌های آمریکایی‌/ شروط مشارکت با آمریکایی‌ها