«دشت جنون» شنیدنی شد/ تقدیم یک قطعه به سیدخلیل عالی‌نژاد