ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان از اواخر خرداد ماه آغاز می‌شود