صعنت ریلی نیاز به یک سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری دارد