حضور ناو جنگی ائتلاف دریایی خلیج عدن در 5 مایلی کشتی «ایران شاهد»