شوخی با صالحی و تیم مذاکره‌کننده/اندر حکایت جراحی روده آقای اتمی/فتوکاتور