معاون اجتماعی ناجا به عنوان سخنگوی نیروی انتظامی منصوب شد