دو فوتبالیست لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند