حضور شرکت‌کنندگان خارجی در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در جلسه علنی مجلس